IO SIGNAL

Oskilloskooppien perusteet

Skooppikoulussa käydään läpi oskilloskooppien perusteet.  Nykyaikainen oskilloskooppi on korvaamaton työkalu, jota tutkijat, insinöörit, teknikot, opiskelijat ja harrastajat käyttävät nykyaikaisten elektronisten mallien suunnitteluun, virheiden etsimiseen, käyttöönottoon ja korjaukseen.

Yksinkertaisimmalla tasollaan oskilloskoopilla käyttäjät voivat visualisoida signaalin käyttäytymistä näyttämällä jännitettä tietyn ajan kuluessa. Mutta kerättyjen tietojen määrittäminen, käyttö ja tulkinta voivat olla moninaisia, ja digitaalisten oskilloskooppien tarjoamat uudet ominaisuudet ovat usein tuntemattomia.

Videon ja painetun materiaalin yhdistelmällä sivusto on omistettu vastaamaan näihin perustavanlaatuisiin oskilloskooppikysymyksiin. Tämä käsittää 5 pääosaa

Oskilloskoopin määritelmät ja käsitteet

Introduction to Oscilloscopes
By: Tom Briggs,
Department of Computer Science & Engineering
Shippensburg University of Pennsylvania

Tässä osiossa tarkastelemme keskeisiä termejä ja spesifikaatioita, mitä ne tarkoittavat ja miksi ne ovat sinulle tärkeitä. Tarkastelemme myös keskeisiä instrumentin toimintoja.

Voit ladata EDU Basic Lab Guide -oppaan, jonka on kehittänyt yksi oppilaitosasiakkaamme yksityiskohtaiseksi opetussuunnitelmaksi kaikista näistä aiheista.

EDU Basic Lab Guide

Mitä kaistanleveys tarkoittaa?

Oikean kaistanleveyden valitseminen varmistaa luotettavan ja tarkan mittauksen.


Näytteenottotaajuus / muistin syvyys

Digitaalisien skooppien kyky tehdä pitkiä kaappauksia on suoraan sidottu instrumenttien näytteenottotaajuuden ja muistin syvyyden väliseen suhteeseen. Tutki näiden kahden tekijän vuorovaikutusta ja vaikutuksia mittauksiin.


Vaakasuora järjestelmä ja säätölaitteet

Horisontaaliset säätimet mahdollistavat signaalin sijoittamisen ajan X-akselilla sekä säätävät aikapohjaisia skaalausvaihtoehtoja.Pystysuuntainen järjestelmä ja säätimet

Pystysuuntaiset säätimet mahdollistavat amplitudin skaalausasetusten, kaistanleveysrajojen ja mittapään vaimennuksen säätämisen sekä pystyasennossa olevan signaalin paikannuksen.


Ensimmäisen mittauksen tekeminen

Yleiskatsaus siitä, miten nopeasti ja helposti voit tehdä mittauksia oskilloskoopilla.